67909900 - Åpent 24 timer i døgnet

Miljø og bærekraft i fokus

Ved akutte henvendelser ring oss på telefon 67909900

Miljøbistand i hele Norge

Bærekraftig sanering av forurenset grunn

Grunnundersøkelse, alt fra identifiserer behovet for en grunnundersøkelse til ferdig opprydding med sluttrapport. Du som kjøper en eiendom, er du sikker på at du ikke kjøper deg en fremtidig utgift?

Mer enn 30% av byjord skal kunne gjenbrukes. Rene masser og fraksjoner over 50 millimeter kan gjenbrukes og skal ikke kjøres sammen med forurenset jord.

Bærekraftig drift og vedlikehold av tank- og renseanlegg

Oljevernet AS tilbyr drift og vedlikehold av alle typer renseanlegg. Vår spesialitet er drift og vedlikehold av olje- og bensinutskillere. Dette utføres med høy gjenvinningsgrad som er meget bærekraftig. I avtale med Oljevernet tilbyr vi de mest bærekraftige løsningene som også er meget kostnadsbesparende. Oljevernet utbedrer og tilbyr rehabilitering av alle typer tanker. Vi gir nytt liv til gamle tanker.

Bærekraftig miljøprøvetaking

Vi instruerer deres folk på anlegget og blir med på miljøprøvetakingen "online". Dere sender prøvene til oss, og vi lager et analysesertifikat eller en handlingsplan/tiltaksplan for oppdraget.

Ønsker du å vite mer om våre tjenester?

Vi kommer gjerne med et uforpliktende pristilbud. Kontakt vår medarbeider Fred for mer informasjon om våre bærekraftige løsninger, miljøvern og miljøberedskap.

Kontakt Fred