67909900 - Åpent 24 timer i døgnet

Miljøbistandstjenester i Norge

Høy kompetanse og medarbeidere med over 30 års erfaring

Hvem er vi?

Oljevernet AS endret i 2021 struktur for å bli en enda mer bærekraftig og konkurransedyktig leverandør. Våre kjerneområder er alt innen miljøbistand- og beredskap. Vi tar på oss oppdrag over hele landet, men har som mål i 2021 å etablerer flere landsdekkende depoter i bekjempelsen ved akutt forurensning.

 Skadestedsledere og aksjonsledere for nasjonale beredskap innen akutt forurensing.

Våre operative tjenester

Miljøopprydding, miljøprøvetaking, bærekraftig drift og vedlikehold av oljeutskillere, rekondisjonering av tankanlegg, sanering av tankanlegg, grunnundersøkelser og beredskapsavtaler for kunder. Oljevernet AS består i dag av et team av erfarne medarbeidere med lang fartstid innen sine ansvarsområder. Vi er stolte over å kunne skilte med høy kompetanse og personell med over 30 års erfaring i miljøbistand og miljøberedskap. 

Hvor holder vi til?

Våre lager lokaler ligger i Tuenveien 84, 2000 Lillestrøm, øst for Oslo.

Kontakt oss for mer informasjon

Vi kommer gjerne med et uforpliktende pristilbud. Kontakt vår medarbeider Fred for mer informasjon om våre bærekraftige løsninger, miljøvern og miljøberedskap.

Kontakt Fred