67909900 - Åpent 24 timer i døgnet

Oljevernet AS

Alt innen miljøbistand og miljøberedskap

30 års erfaring innen miljøbistand

Oljevernet AS har personell med mer enn 30 års erfaring innen miljøbistand og miljøberedskap. Vårt mannskap er også skadestedsledere og aksjonsledere for landbasert akutt forurensing. Vi har bistått og sanert mer enn 2.800 akutte forurensninger de siste 33 år. Vårt personell har også sertifisert over 6.200 ulike tankanlegg og renset mer enn 11 millioner liter forurenset vann.

Oljevernet AS tilbyr de mest bærekraftige løsninger for håndtering av:

  • Forurenset grunn

  • Håndtering av forurenset vann

  • Drift og vedlikehold av oljeutskillere

  • Rehabilitering av tankanlegg

  • Miljøprøvetaking

Miljøprøvetaking

Alt av miljøprøvetaking, analysering og tolkning.

Oljevern

Oljevern og bistand til akutt forurensing.

Grunnundersøkelser

Identifisering, opprydding og sluttrapport.

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av all typer renseanlegg.

Beredskapsavtale

Oljevernet tilbyr også beredskapsavtaler for alle våre kunder. Vi i Oljevernet AS ønsker å bli deres miljørådgiver innen ytre miljø.

Inngå beredskapsavtale